zorgaanbod-fkpd

Zorgaanbod

Ons zorgaanbod is in drie categorieën te splitsen. We hebben de Arbeidstraining en Vorming, (ATV). Dan zijn er de Gezinsvervangende Tehuizen, (GVT),  met daarin de onderdelen woontraining en begeleid wonen. Tot slot is er de dagopvang, Pasadia,  voor kinderen, volwassenen, de opvang voor ouderen (senioren) en de naschoolse opvang voor kinderen.

Het aanbod wordt per onderdeel beschreven.

Gezinsvervangend Tehuis (GVT)

Onder Gezins Vervangend Tehuis (GVT) vallen de woonvoorzieningen voor begeleid wonen, en ook de woontraining. Het doel van de woontraining is dat cliënten als ze daarvoor klaar zijn in een huis in een woonwijk gaan wonen. Daar kunnen ze dan onder begeleiding zelfstandig wonen.

De woontraining en het begeleid wonen zijn bedoeld voor jong volwassenen  in de leeftijd van 25-32 jaar met een lichte verstandelijke beperking.  De cliënten hebben een IQ van tussen de 50 en 70. Bij de woontraining ligt de nadruk op de zelfraadzaamheid. De mannen en de vrouwen van de woontraining en begeleid wonen, zijn in aparte huizen ondergebracht.

Pasadia Playa

De pasadia biedt dagopvang aan verschillende groepen. Aan kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar, er is een naschoolse opvang voor kinderen. Dan is er ook de dagopvang voor volwassenen, en de opvang voor ouderen. Ouders vinden het soms moeilijk om hun kind naar de opvang  te sturen. Vooral moeders hebben het moeilijk om het kind los te laten. Maar ze beseffen met de tijd dat de verzorging zwaarder wordt naarmate het kind ouder wordt. En dat FKPD met de voorzieningen en de professionele zorg die het biedt, de aangewezen plek is voor hun kind.

“De uitdaging zit ‘m in wat je een cliënt met beperkingen kunt leren. Dat je verder kijkt dan de beperkingen en nagaat of er dingen zijn die je de cliënt kunt leren. We hebben hier een jongere met zware beperkingen. Deze cliënt was heel erg afhankelijk van ons. Het is ons gelukt om de cliënt te leren om zelf een lepel te gebruiken bij het eten. De hele handeling van bord vasthouden, met de lepel het eten pakken, het eten naar de mond brengen, hebben we stap voor stap geoefend. Voortaan kan deze jongeren zonder onze hulp eten.” Zo vertelt Maideline.

Zakelijk

Onze cliënten en werkgevers

We zien graag dat cliënten die daarvoor in aanmerking komen, buiten de deur aangepast werk doen. . FKPD is zich bewust dat werkgevers een vooroordeel hebben dat het werken met onze cliënten  veel van hen vraagt en dat de voordelen gering zijn. Bij FKPD geloven we in een inclusieve maatschappij waarin  er ruimte is voor aangepast werk voor onze cliënten.  Wij zien eerder de voordelen voor werkgevers en cliënten.

Een werkgever bij wie een cliënt aangepast werk verricht, toont daarmee dat hij maatschappelijk betrokken is. De werkgever kan zelfs als voorbeeld dienen voor andere werkgevers die twijfelen of het een goed idee is om met FKPD in zee te gaan. Cliënten ervaren dat ze serieus worden genomen, en dat hun werk gewaardeerd wordt.

Het gaat bij aangepast werk om klussen die cliënten aankunnen. Zo is een cliënt van ons vakkenvuller bij een grote supermarkt. En zijn er cliënten die bij het dierenasiel werken. Voordat een cliënt bij een werkgever aan de slag gaat, is het belangrijk dat de werkgever en FKPD goede afspraken maken over de inhoud van het werk, de werkomstandigheden en de begeleiding op de werkvloer. Dit alles om ervoor te zorgen dat de cliënt iedere keer met plezier naar het werk gaat.

Werkgevers die meer informatie willen over de samenwerking met FKPD, kunnen contact met ons opnemen via het nummer 717 6292 of mailen naar website@FKPD.org.

Arbeidstraining en Vorming (ATV)

Ongeveer veertig 18-plussers van FKPD doen aangepast werk, bij ons heet dat Arbeidstraining en Vorming (ATV).  De cliënten gaan hiervoor naar Rincon. Een deel van hen gaat na afloop van het werk naar huis, de rest woont bij FKPD. In Rincon kunnen cliënten bij de wasserette werken, ze doen de was voor o.a. de voetbalclub Real Rincon, en wassen ook de personeelskleding van FKPD. Onder ATV valt ook het onderhoud aan tuinen, zo onderhouden cliënten de tuin van buurtcentrum  Amboina en buurtcentrum Nort’i Saliña.  In het verleden maakten cliënten ook kaarsen en zeep, de productie daarvan ligt nu tijdelijk stil. Er zijn plannen om in de toekomst weer kaarsen en zeep te gaan maken.  Cliënten helpen in de keuken in Rincon als er b.v. voor de gebruikelijke happy hour van vrijdagmiddag snacks worden gemaakt.

Seniorenwoning

De seniorenwoning is voor ouderen die intensieve verpleegkundige zorg hebben. Dit heeft te maken met de beperkingen die ze hebben en hun medische situatie. De cliënten zijn bedlegerig of zitten in een rolstoel. Sommige cliënten gebruiken een sonde of een zuurstoffles. In het huis wonen 10 personen, waaronder drie kinderen die bij elkaar in een kamer zijn geplaatst. Ook zij hebben intensieve verpleging nodig.

De cliënten kunnen niet verwoorden als er iets met hen aan de hand is en zijn helemaal afhankelijk van de verzorgers. De verzorgers houden hun dan ook extra goed in de gaten om te weten of er iets speelt. Voor deze cliënten is fysiek contact en een liefdevolle benadering heel belangrijk.  Onrustige cliënten kalmeren als de verzorger hen  een brasa geeft.

,,Cliënten in deze groep zijn heel blij met de aandacht die je hen geeft. Ze zijn blij als ze in bad gaan. Of wanneer je hen verzorgt en ze weer schoon zijn en lekker ruiken. Iedere keer als ik dat meemaak, word ik zelf ook blij. Want dan heb ik mijn doel bereikt, namelijk dat zij zich goed voelen. Als ik aan mijn dienst begin, doe ik altijd eerst een rondje langs de cliënten. Ik knuffel de een of ga met mijn handen door het haar van een andere. Ik ben heel alert op hoe zij reageren. Men zegt vaak dat ons werk heel zwaar is. Maar voor mij is het mijn roeping, ik geef echt om mijn cliënten” zegt  Dinaida met fonkelende ogen.